Nieuws

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het Corona virus brengen wij een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening. Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar in sommige gevallen vergoed.

De Nederlandse Zorg Autoriteit, de NZA, heeft deze toeslag voor de mondzorg in het leven geroepen, in november wordt het effect beoordeeld en de code gewijzigd of opgeheven.

Richtlijn Antibiotica gebruik in de Algemene Praktijk (2021)
Richtlijn Antibioticumgebruik in de Algemene Praktijk (2021) Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) gaat aan de slag met een klinische praktijkrichtlijn (KPR) voor het voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk. Het KIMO kiest voor dit onderwerp op basis van een peiling onder 1.500 tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici. De voorbereidingscommissie van de richtlijn gaat van start onder leiding van beoogd voorzitter van de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC), prof. dr.
Lees meer