Nieuws

Kiespijn werkt anders dan gedacht
Kiespijn werkt anders dan gedacht: via zeer gevoelige sensor
Tandheelkunde De crux bij gevoelige tanden blijkt een temperatuurgevoelig kanaaltje. Kauwen op een kruidnagel helpt. Bron: NRC; Sander Voormolen
5 april 2021
Leestijd 3 minuten Odontoblasten vormen de eerste schakel bij kiespijn

Kiespijn blijkt heel anders te ontstaan dan tandartsen hebben geleerd. Ontstoken tanden zijn extreem koudegevoelig – in dat gegeven lag de sleutel voor een nieuwe ontdekking door de Duitse elektrofysioloog Katharina Zimmermann. Een speciaal type cellen in kiezen en tanden, de zogeheten odontoblasten, blijkt te dienen als uiterst gevoelige sensor voor beschadigingen of bedreigingen van de tanden.
Lees meer
NVvE Webinar: Help! ik zie zwarte vlekken
Vraag en Antwoord
NVvE Webinar: Help! ik zie zwarte vlekken Aukje Bouwman en Machteld Siers konden tijdens het webinar "Help! ik zie zwarte vlekken. Een radiolucentie, wat is wijsheid?" op 1 december jl. nog wel uren doorspreken over dit onderwerp. Helaas lukte het niet om alle vragen te beantwoorden die via de chatfunctie werden gesteld. Bent u benieuwd naar hoe het zit met de sensitiviteit en specificiteit op een CBCT? Of als persisterende zwartingen zonder klachten onbehandeld blijven, er dan wel een indicatie is voor een controlefoto bij een klachtenvrije endodontische behandeling? We hebben de antwoorden van de sprekers op de vragen, die tijdens het webinar onbehandeld bleven, op een rij gezet.
Lees meer
NVvE Voorjaarscongres " De Endo Finish"
ONLINE NVvE CONGRES — zaterdag 20 maart 2021 Zaterdag 20 maart is het eindelijk zover: dan vindt het NVvE Voorjaarscongres plaats. Volledig online dit keer. De sprekers: Luc van der Sluis, Sune Demant, Dieuwertje de Groot-Kuin, John Heijdra, Maurits de Kuijper en Marco Gresnigt nemen u mee in de laatste ontwikkelingen rond de eindfase van de endodontische behandeling. Volgt u het congres ‘live’, dan heeft u de gelegenheid om vragen te stellen die door moderator Ellemieke Hin – onze oud-voorzitter NVvE en tandarts-endodontoloog – aan de sprekers worden voorgelegd. Wat gaat u doen? Trekt u een sprintje? Of gaat u in een mooi constant tempo over de streep? https://www.
Lees meer
Vier Wereld Mondgezondheidsdag zaterdag 20 maart mee!
World Oral Health Day is een initiatief van de FDI   ‘World Oral Health Day’, de Engelse naam van de dag, is een initiatief van de wereldtandartsenorganisatie FDI. De FDI, waarbij de KNMT is aangesloten, komt op voor het bevorderen van goede mondzorg wereldwijd. Thema 2021: Wees trots op je mond Het overkoepelende thema dit jaar is 'Wees trots op je mond‘. Tandartsen wereldwijd vragen daarmee aandacht voor de positieve invloed van een goede mondgezondheid op de algemene gezondheid en het welzijn. De KNMT greep de dag dit jaar aan om de campagne Lees meer
Nul gaatjes in je gebit! Hoe doe je dat?
Nul gaatjes in je gebit? Hoe doe je dat? Meer dan 2 op de 3 kinderen in Nederland hebben voor hun 18e verjaardag minstens één gaatje in hun gebit. En dat terwijl je die bijna altijd kunt voorkomen als je goed voor de mond van je kind zorgt. Maar weet jij hoe dat moet? Doe de test! Binnen 2 minuten weet je hoe het met jouw kennis van de mondzorg gesteld is. En je weet daarna precies welke gemakkelijke stappen je kunt nemen om ervoor te zorgen dat je kind opgroeit met een gaaf gebit. Doe nu de test op www.
Lees meer
Nieuwe richtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen preventie en behandeling van cariës’ door het KIMO beschikbaar gesteld
Op 4 januari 2021 is de nieuwe klinische praktijkrichtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen preventie en behandeling van cariës’ door het KIMO gepubliceerd. De klinische praktijkrichtlijn (KPR) is bedoeld voor (kinder)tandartsen, tandartsspecialisten en mondhygiënisten. Andere mondzorgverleners in de algemene praktijk en personen die anderszins betrokken zijn bij de zorg voor jeugdigen kunnen hun voordeel doen met deze KPR. In de KPR worden de preventieve en curatieve behandeling van cariës bij jeugdigen besproken. In alle modules is aandacht besteed aan de zorg voor het kind, en niet enkel de mond.
Lees meer
Gewijzigde samenstelling bestuur NVvE en nieuwe voorzitter
Op zaterdag 3 oktober jongstleden heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het aantreden van een nieuwe voorzitter: Mereille Buma- Hofman. Met het volste vertrouwen droeg Ellemieke Hin, onder hartelijke dankzegging, na ruim zes bestuursjaren (waarvan twee jaar als voorzitter) het voorzitterschap over aan Mereille. Twee nieuwe bestuursleden werden verwelkomd, te weten: Maaike IJzendoorn als assessor TE en Sune Demant als algemeen lid. Sander Loos, Assessor Communicatie nam afscheid, maar zegde toe zich te blijven inzetten voor de NVvE nieuwsbrief, waar het bestuur heel blij mee is. Kathelijn Voet, penningmeester, aanvaarde een tweede bestuurstermijn van twee jaar, waarmee de samenstelling van het nieuwe NVvE bestuur er als volgt uit ziet: – Mereille Buma-Hofman (voorzitter)
– Kathelijn Voet (penningmeester)
– Isabel Uges (secretaris)
– Maaike IJzendoorn (Assessor TE)
– Sune Demant (Algemeen lid)
Lees meer
Richtlijn Antibiotica gebruik in de Algemene Praktijk (2021)
Richtlijn Antibioticumgebruik in de Algemene Praktijk (2021) Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) gaat aan de slag met een klinische praktijkrichtlijn (KPR) voor het voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk. Het KIMO kiest voor dit onderwerp op basis van een peiling onder 1.500 tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici. De voorbereidingscommissie van de richtlijn gaat van start onder leiding van beoogd voorzitter van de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC), prof. dr.
Lees meer